Hukuk esasy

 

 

Esasy

 

 

"JENAÝATÇYLYKLY ÝOL BILEN ALNAN GIRDEJILERIŇ KANUNLAŞDYRYLMAGYNA, TERRORÇYLYGYŇ MALIÝELEŞDIRILMEGINE WE KÖPÇÜLIKLEÝIN GYRYŞ ÝARAGYNYŇ ÝAÝRADYLMAGYNYŇ MALIÝELEŞDIRILMEGINE GARŞY HEREKET ETMEK HAKYNDA" Türkmenistanyň Kanuny we Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýanyndaky Maliýe gözegçiligi gullugynyň DÜZGÜNNAMASY gullugyň hereket etmeginiň hukuk esaslary bolup durýarlar.   

 

 

 

 

Esasy